RODO - obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

            Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest MEDIPROFIT APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNY, ul. Kopernika 14 (Ip.), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

W MEDIPROFIT APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNY, powołano Inspektora Ochrony Danych – Marta Stachowicz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Kopernika 14 (Ip.), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i adresem e-mail: biuro@mediprofit.pl.

 

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:

a)     zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

b)     wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

c)     dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

d)     marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

e)     marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Komu przekazujemy Państwa dane?

W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W szczególności:

a)     podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

b)    obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne

c)     podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.

d)    innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu na podstawie umowy powierzenia danych.

e)     organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych.

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 

1. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych - Marta Stachowicz

2. Dane kontaktowe nr telefonu do Placówki:

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Kopernika 14 (Ip)
tel.: +48508212230

3. Dane mailowe - biuro@mediprofit.pl 

 

Nasi partnerzy

  • BTL
  • Diers

Odwiedź nasz kanał YouTube

youtube

Kontakt

Mediprofit APARATURA i SPRZĘT MEDYCZNY

ul. Kopernika 14 (Ip.), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 602 280 960
e-mail biuro@mediprofit.pl