DELOS

Start » Oferta » DELOS

 

Urządzenie „Delos” do oceny, treningu i rehabilitacji propriocepcji postawy ciała

PRZEPROGRAMUJ SWOJĄ POSTAWĘ

ROZBUDŹ SWOJĄ WEWNĘTRZNĄ RÓWNOWAGĘ

Metoda „Riva”
DELOS
LIDER W PROPRIOCEPCJI


Rozbudź swoją wewnętrzną równowagę poprzez propriocepcję o wysokiej częstotliwości

pic3

 DEB 2

Druga generacja pierwszej elektronicznej, kołyszącej się płyty ze „stopniem swobody” i z wizualnym torem mikro-przechylania się punktu wsparcia. Jej wyjątkowy ruch kołysania się połączony z wizualnym torem w rzeczywistym czasie, stwarza warunki braku stabilności umożliwiające uaktywnienie proprioceptywnych przepływów o dużej częstotliwości.

 

 

 

 

pic2


 

DMW

Bezprzewodowa elektroniczna płyta toru z „3 stopniami swobody” i wizualizacją w rzeczywistym czasie ruchów na osiach x, y, i z. Trójwymiarowy widok sprawdzianów. Reprezentuje ona uzupełnienie propozycji DEB2, rozszerzając ilość kontrolowanych biomechanicznych i posturowych sytuacji. Przechylające się powierzchnie o zmiennych promieniach pozwalają na zaoferowanie wzrastających stopni niestabilności.

 

 

 

 

 

 


Delos3

 

Trening Wewnętrznej Równowagi Jest to logo, które identyfikuje przeprogramowanie za pomocą propriocepcji o wysokiej częstotliwości zgodnie z metodą „Riva”. Równowaga wewnętrzna jest wspólnym i decydującym elementem, od którego uzależnione są jakość i bezpieczeństwo każdego ruchu człowieka i każdego nawet najmniejszego ruchu w sporcie.

Od wczesnych lat 90 XX wieku firma „Delos”, lider w dziedzinie propriocepcji była zaangażowana w badania nad centralnym mechanizmem równowagi i ruchu, a także w rozwój innowacyjnych technologii dla lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów sportowych i techników w celu dokonania oceny, prowadzenia treningów i rehabilitacji układów, których one dotyczą. Przez ponad 15 lat prowadziliśmy badania najlepszych sportowców z różnych dyscyplin sportu, niepełnosprawnych sportowców, osób zdrowych w różnych przedziałach wiekowych oraz osób z protezami biodra czy kolana, z niestabilnością kostki i nawracającymi kontuzjami, z niestabilnością kolana i zmianami chorobowymi więzadeł, z wadami postawy i patologiami neurologicznymi. Obserwowaliśmy zachowania różnych gatunków zwierząt, takich jak gepard czy gazela w ich naturalnym środowisku. Poddawaliśmy eksperymentom różne ekstremalne sytuacje, jak n.p. w środowisku pod wodą, czy przy braku grawitacji podczas parabolicznego lotu. Zaangażowaliśmy ogromną ilość badaczy i projektantów w proces zbierania informacji opartych na setkach tysięcy testów i sesji roboczych. W chwili obecnej urządzenie firmy „Delos” i metoda „Riva” stanowią łącznie technologię i metodologię, która jest unikalna w świecie w ocenianiu, treningu i rehabilitacji systemów kontrolnych równowagi wewnętrznej i ruchów, a także w zapobieganiu brakom funkcjonalnym. Przy użyciu krótkotrwałych testów, które są łatwe w stosowaniu, dokonuje się pomiaru zależności wizualnej, propriocepcji, układu wizualno-proprioceptywnego, aktywacji układu przedsionkowego i możliwych do zastosowania zapobiegawczych strategii. Wielu sportowców i wiele profesjonalnych drużyn sportowych uzyskuje korzyści płynące z zastosowania efektywnego proprioceptywnego treningu. Dzięki proprioceptywnej rehabilitacji o wysokiej częstotliwości (Metoda „Riva”) wiele osób, tych zaangażowanych w uprawianie sportu lub nie, odzyskało stabilizację stawów i kontrolę wewnętrznej równowagi, od których zależy zarówno wydajność ruchowa w codziennym życiu, jak i jakość każdego wyczynu sportowego. Wiele osób ograniczyło ryzyko upadku i poprawiło swoje ruchy antygrawitacyjne, dodając jakości swojemu życiu po zastosowaniu programu prewencji w oparciu o tą metodologię. Urządzeniu firmy „Delos” do oceny, treningu i rehabilitacji propriocepcji postawy ciała poddano dokładnej analizie w światowych centrach badań kosmicznych, ponieważ może ono być efektywnym środkiem przeciwdziałania i zapobiegania urazom spowodowanym przez zmniejszoną grawitację lub jej brak.


Urządzenie „Delos”: nauka i innowacja


Delos4DAD – Pomocniczy pulpit „Delos”*
Przyrząd do pomiaru „strategii zapobiegawczej”.
Drążek czujnika podczerwieni w rzeczywistości zapewnia potencjalny punkt wsparcia, rejestrujący styczność z rękoma. Monitor i powierzchnia klawiatury, a także „drążek czujnika”, wszystkie z regulowaną wysokością, są natychmiast dostosowywane do pacjentów i operatorów o różnych charakterystykach morfologicznych, a także do różnych potrzeb funkcjonalnych testowania i/lub treningu/rehabilitacji.

 

 

 

 

 

* DAD pozwala nawet osobom o niskich stopniach zdolności motorycznych, w podeszłym wieku i  mającym problemy motoryczne, na szybkie i spontaniczne osiągnięcie całkowitej autonomii w kontrolowaniu sytuacji dużej niestabilności.

 

 

 DPB – Posturowa ławka „DELOS” pozwala na przeprowadzanie testów i specyficznego treningu „ z osadzeniem na DEB i DMW” w celu monitorowania i troficzno-funkcjonalnej reaktywacji mięśni stabilizujących kręgosłup, brzuch oraz staw łopatkowo-piersiowy. Pionowo regulowana powierzchnia podparcia pozwala na poprawne usytuowanie płyty do pracy tak, aby stopy nie miały kontaktu z podłożem.Delos5* Dla komputerów osobistych zaleca się zastosowanie, co najmniej 6 portów USB, a dla notebooków, co najmniej 4 portów USB


DEB 2 – Płyta równowagi 2 „Delos”

Druga generacja pierwszej elektronicznej kołyszącej się płyty


Pic1 (1)


 

Delos6

 


 

DVC – Pionowy sterownik „Delos”
Czytnik postawy, który dokonuje pomiaru poziomów stabilności pacjenta w warunkach statycznych, dynamicznych, na jednej stopie, na dwóch stopach i w pozycji siedzącej. Zapisuje i wizualizuje ruchy w rzeczywistym czasie na płaszczyznach przednich i strzałkowych w stosunku do osi pionowych.

 

 

 

 

Delos7

 

 

 

 

 

 

 

 

DVC może być umieszczony na tułowiu, na głowie (kark lub czoło: n. p.. test „Fukuda-Alpini) lub na innej części ciała (kolano, udo, ramię, przedramię, odcinek lędźwiowo-krzyżowy).

 

 

 

 

Delos8

 

 

Powierzchnie kołyszące się o zmiennym promieniu umożliwiają zaproponowanie różnych stopni braku stabilności i selektywną aktywizację strategii posturowych.

 

 

 

 

Delos9


URZĄDZENIE FIRMY „DELOS” DO OCENY, TRENINGU I REHABILITACJI PROPRIOCEPCJI POSTAWY CIAŁA 5.0:

testy i protokoły robocze

Łatwe, szybkie i rzetelne testy
Dokonują one pomiaru strategii stabilności całej postawy/odcinka postawy i entropii.
Badają one wpływ informacji proprioceptywnych, wizualnych i przedsionkowych na postawę oraz na wydajność i bezpieczeństwo ruchów antygrawitacyjnych, począwszy od ruchów najprostszych do tych najbardziej złożonych wykonywanych przez sportowców. Wszystkie testy mogą być przeprowadzane z użyciem kontrolerów DVC, monitorujących stabilność segmentalną i międzysegmentalną, ustawionych w tym samym czasie na różnych segmentach ciała (kolana, miednica, mostek, głowa, ramiona).

Test statyczny „Riva” (na jednej stopie)
Ocenia on strategię proprioreceptywną, zależność wizualną i ryzyko upadku. Bez względu na stopień motoryki, ten test jest niezbędny.
Czas trwania: 2 minuty.


Test zaniku proprioceptywnego „Riva”
Wynika on z testu statycznego i ocenia zanik proprioceptywny.
Jest bardzo ważny dla sportowców do zweryfikowania wytrzymałości systemu kontrolnego oraz do zapobiegania kontuzjom. Trwa on przynajmniej 50 sekund i może zostać przeprowadzony „na boisku” przed zawodami lub sesją treningową lub po nich.

Test dynamiczny „Riva” (na jednej stopie)
Test ten ocenia stabilność postawy na jednej stopie. Wyznacza entropię (zaburzenie w kontrolowaniu ruchu) i strategię wizualno-proprioceptywną. Formuje on podstawy do proprioceptywnego przeprogramowania wysokiej częstotliwości.
Czas trwania: 7 minut.

Test stabilometryczny
Ten test ocenia stabilność w pozycji na dwóch stopach w różnych warunkach sensorycznych.
Czas trwania: 2 minuty 40 sekund.

Test Fukuda-Alpini
Ten test ocenia stabilność głowy i koordynację głowa–tułów podczas stąpania (potrzebne dwa sterowniki DVC).
Czas trwania: 50 sekund.

Test dynamiczny „Riva” (w pozycji siedzącej) *
Ten test ocenia stabilność funkcjonalną układu miednica–kręgosłup.
Czas trwania: 5 minut 30 sekund.

Delos12

STRATEGIE Delos13

Test dynamiczny „Riva”
Pierwszy wykres po lewej stronie odnosi się do sportowca z wysoką niestabilnością kostki oraz z zagrażającymi strategiami posturowymi.
Drugi i trzeci wykres wykazują jego progresywną poprawę strategii wizualno-proprioceptywnej dokonaną za pomocą przeprogramowania o wysokiej częstotliwości.

Drukowanie raportu
Test zapewnia natychmiastowe wydrukowanie raportu z automatyczną interpretacją wyników, który może być poszerzony przez dodanie osobistego komentarza lub przez wybranie komentarza dostępnego w archiwum

Delos10

                AMPLITUDA STOŻKA POSTAWY

Delos11


Test statyczny „Riva”
Dwa powyżej przedstawione wykresy odnoszą się do 78-letniego mężczyzny o dużym ryzyku upadku (upadł on łamiąc rzepkę dwa miesiące po wykonaniu testu).
Dwa poniżej przedstawione wykresy odnoszą się do tego samego mężczyzny sześć miesięcy później, po przeprowadzeniu proprioceptywnego przeprogramowania o wysokiej częstotliwości. Można zauważyć znaczne zmniejszenie strategii proprioceptywnej, wzrost stabilności i wyjście z obszaru ryzyka. W życiu codziennym pacjent mógł odzyskać bezpieczeństwo i spontaniczność ruchu, których nie miał przez całe lata.

 

Metoda „Riva”
Urządzenie „Delos” bazuje na metodzie „Riva”, a więc, na przeprogramowaniu proprioceptywnym o wysokiej częstotliwości w celu odzyskania stabilności i poprawienia efektywności ruchu zarówno u sportowców jak i w sytuacjach zaburzeń patologicznych, w których aktywność motoryczna jest w znacznej mierze utracona (spadająca poniżej limitów klasycznej fizykoterapii).

W rehabilitacji Metoda „Riva” pobudza sprawność ruchową, wykorzystując w największym stopniu „rezerwy funkcjonalne”, które znajdują się u każdego, a w szczególności u tych, których dotknęła choroba. Osoba obsługująca urządzenie może wybrać sesje robocze odbywające się automatycznie, trwające od kilku do ponad 40 minut bez potrzeby dalszej interwencji. Metoda umożliwia również personalizację istniejących protokołów roboczych lub utworzenie nowych, poczynając od 500 specyficznych protokołów i sesji roboczych, które są dostępne. Użycie DPPS i DMW umożliwia uzyskanie takich rezultatów funkcjonalnych, które w innych warunkach są nieosiągalne, zmniejszając czas potrzebny na ich osiągnięcie oraz stabilizując zmiany, do których doszło dzięki technikom manualnym.

W sporcie Metoda „Riva” pozwala sportowcowi na wyrażenie całego swojego talentu, chroniąc go przed urazami. Redukuje zaburzenia w kontroli ruchu i przeprogramowuje strategie proprioceptywne, w znacznym stopniu poprawiając jego wystąpienia i jakość ruchów technicznych bez zaburzania wymaganego automatyzmu.

Trening wytrzymałości proprioceptywnej redukuje zużycie energii i nacisku strukturalnego na struktury ciała, w tym samym czasie zwiększając ich tolerancję mechaniczną. Dzięki temu, Metoda „Riva” zmniejsza ilość skręceń, syndromów nadwyrężenia (zapalenia ścięgien, uraz mięśniowo-powięziowy pachwiny, zapalenia powięzi itp.) oraz bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa o około 70%. Poza tym, umożliwia monitorowanie zmęczenia neuro-endokrynalnego i zapobiega efektom nadmiernego trenowania.

W prewencji Metoda „Riva” zapobiegawczo uwidacznia i określa stopień ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku, włączając adekwatne prewencyjne protokoły. Co więcej, identyfikuje dwie sytuacje, które są odpowiedzialne za wystąpienie osteoporozy: niestabilność postawy i niestabilność kręgosłupa oraz
zapobiega  im.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DMW – Bezprzewodowa, wieloosiowa,

3–wymiarowa płyta proprioceptywna „Delos”

Bezprzewodowa, wieloosiowa, 3–wymiarowa płyta proprioceptywna „Delos” (DMW) jest dedykowana profesjonalistom w dziedzinie rehabilitacji i sportu, którzy poszukują najlepszych jakościowo rezultatów w przeprogramowaniu proprioceptywnym.
Jej funkcjonowanie opiera się o badania firmy „Delos”, prowadzone przez ponad 15 lat, nad kontrolnymi mechanizmami równowagi i ruchu; płyta ta przeznaczona jest zarówno dla sportowców na wysokim poziomie jak i dla osób o słabej motoryce, zapewniając całkowite bezpieczeństwo i dużą wydajność na różnych poziomach niestabilności, w postawie na jednej stopie, na dwóch stopach oraz w pozycji siedzącej.


W działalności treningowej i rehabilitacyjnej jest ona uzupełnieniem DEB 2, rozszerzającym ilość sytuacji biomechanicznych i posturalnych, które pacjent może kontrolować, oraz umożliwiającym badanie wszystkich stawów. Kołyszące się powierzchnie o zróżnicowanych promieniach proponują wzrastające stopnie niestabilności i przystosowując się do zdolności motorycznych pacjenta, wywołują poprawę w działaniu. Wizualizacja w rzeczywistym czasie ruchu na osiach x, y i z, umożliwia praktyczne zobaczenie wydajnego połączenia wizualnego, śledzącego użytkownika za pomocą różnych wskazań: radiolokacja, słupek, linia, stożek.
Kolejna przesłona sprawdzianów ukazanych trójwymiarowo umożliwia natychmiastowe i intuicyjne zrozumienie jakości przeprowadzonej próby.


DMW może być łączona z pionowymi sterownikami „Delos” (DVC) w celu dokonywania kontroli postawy (sprzężenie zwrotne może mieć różne formy wizualizacji).


Oprogramowanie DMW zostało tak zaprojektowane, aby zaspokoić najwyższe profesjonalne wymagania w zdobywaniu i analizowaniu danych, ale może ono być również wykorzystywane przez użytkowników, którzy nie są zbyt biegli w obsłudze komputera osobistego. Filtry poszukiwania ułatwiają wykorzystanie wielu protokołów i pojedynczych modeli sprawdzianów, które są już stworzone i gotowe do użycia zgodnie z procedurami typowymi dla poszukiwania w Internecie.
Bezprzewodowa, wieloosiowa, 3–wymiarowa płyta proprioceptywna „Delos” (DMW) integruje i uzupełnia ofertę DEB 2 i jest obecnie na rynku najbardziej zaawansowaną elektroniczną, proprioceptywną, kołyszącą się płytą z 3 stopniami swobody.

Delos14

 

Delos15

 

Delos16

3-wymiarowa wizualizacja

sprawdzianu umożliwia wyeksponowanie obydwu tych pozycji płyty, które pacjent badał najczęściej (wierzchołki częstotliwości) oraz amplitudy badania i jej związku z wyznaczonym zadaniem.

Radiolokacja wizualna w rzeczywistym czasie ruchów płyty na 3 osiach: x, y i z. Obecność „ogona” w wizualizacji pomaga pacjentowi w podążaniu za śladem. Małe zielone kółko na dwóch rysunkach przedstawia ruchy obrotowe DMW w relacji do osi.

URZĄDZENIE „DELOS” – Obszary wykorzystania

Obszary w rehabilitacji Obszary w sporcie
- Niestabilność funkcjonalna (kostka, kolano, kręgosłup).
- Przed- i po- operacyjna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego.
- Zmiany w postawie. Skolioza.
- Choroby degeneracyjne (zapalenie stawu kolanowego, zwyrodnienie stawu biodrowego, okres przed  i po zastosowaniu protez).
- Zachwiania równowagi i syndromy zawrotów głowy. Zaburzenia czaszkowo–szczękowe.
- Choroby neurologiczne (Choroba Parkinsona, miażdżyca, neuropatie zewnętrzne).
- Chroniczna niewydolność żylna w kończynach dolnych.

- Zmniejszenie zaburzeń w kontroli ruchu i ruchów „pasożytniczych”.
- Zapobieganie ostrym i chronicznym urazom (zwichnięcia, zmiany chorobowe mięśni i ścięgien).
- Wzrost siły „ekspresyjnej”.
- Poprawa jakości ruchów sportowych.
-  Poprawa wytrzymałości proprioceptywnej (zapobieganie zanikowi propriocepcji)
- Monitorowanie zmęczenia neuro-endokrynalnego i zapobieganie efektowi nadmiernego treningu.

 


 

Urządzenie firmy „Delos” do oceny, treningu i rehabilitacji propriocepcji postawy ciała

Co o nas mówią?

Claudio Berardelli
Trener mistrzów olimpijskich i światowych (800 i 1500 m) i kenijskich biegaczy maratońskich drużyny „Rosa Nike”.
Począwszy od 800 m, a skończywszy na maratonie, zwycięstwo lub porażka w mistrzostwach świata czy mistrzostwach olimpijskich jest sprawą sekund lub ułamków sekund. Metoda „Riva” i „Delos” są jak do tej pory niezastąpioną częścią naszych programów treningowych, nie tylko w kierunku zapobiegania kontuzjom i zredukowaniu napięcia strukturalnego, ale także w celu ulepszenia i zharmonizowania sił napędowych w celu osiągnięcia tych decydujących sekund.

 

Roberto Bianchi
Trener siłowy i kondycyjny Ligi Koszykówki Cantú.
Prawie całkowite wyeliminowanie meczy, które nie odbyły się z powodu kontuzji oraz możliwość dla sportowców udziału w ciągłych treningach dobrej jakości i niezwykły rezultat, który ma ogromną wagę dla nas w Cantú.
Systematyczne wykorzystywanie „Delos” zgodnie z Metodą „Riva” przez dwa lata (2006 – 2008) zmniejszyło ilość urazów o 75% w porównaniu do poprzednich dwóch lat (2004 – 2006). Co jeszcze bardzo istotne: „wyczucie” urządzenia i zrozumienie jego wielkiej użyteczności ze strony wszystkich sportowców.

Mirco Botta
Trener siłowy i kondycyjny Włoskiej Narodowej Drużyny Jazdy Figurowej i Tańców na Lodzie.
„Delos” i Metoda „Riva” dokonały autentycznej rewolucji w metodach trenerskich optymalizujących równowagę i koordynację, zdecydowanie przyczyniając się do naszych sukcesów w ostatnich dziesięciu latach, od Fusarpoli-Margaglio do dnia obecnego.

 

Giampiero Ventrone
Trener siłowy i kondycyjny, soccer (Neapol, Juventus, Siena, Livorno, Bari, Atalanta).
Zrozumiałem zbyt późno konkurencyjną zaletę reprezentowaną przez urządzenie „Delos” i Metodę „Riva”. Dostępna większa siła, lepsza jakość techniczna, mniej urazów. Dlatego to urządzenie będzie mi zawsze towarzyszyło w kontynuowaniu mojej kariery.

 

Terapeuci rehabilitacyjni
M. De Angelis (Fisioequipe – Rzym), E. Mohwinckel (Fisiomovi – Como), A. Scarsini (Szpital Tolmezzo – UD)
Przeprogramowanie kontroli pionowej przy użyciu “Delos” i Metody “Riva” jest niezastąpionym elementem w każdym programie rehabilitacyjnym (począwszy od sportowców, a skończywszy na osobach o słabej motoryce). Dla nas, poza tym, to urządzenie jest bardzo ważne w naszych relacjach z pacjentem, ponieważ umożliwia zobiektywizowanie i monitorowanie zmian w układzie antygrawitacyjnym.


Złożona propriocepcja w kosmosie
Warunki do stworzenia protokołów rehabilitacji i treningu ze złożoną propriocepcją wyłoniły się w trakcie pierwszego eksperymentu dotyczącego propriocepcji o dużej częstotliwości przy grawitacji zero, przeprowadzonego w 2005 r. podczas lotu parabolicznego nad Zatoką Meksykańską.

Delos17Delos18

D. Riva, F. Rossitto, L. Battocchio. Zapobieganie zanikowi mięśni posturowych oraz odzyskanie sprawności i przemodelowanie kości poprzez propriocepcję o wysokiej częstotliwości dla astronautów.
Acta Astronautica 65 (2009) 813-819


Delos19


„Fotel Geparda” autor – Dario Riva
Ananke 2008, wydanie drugie 2009


Rozpoczynając od obserwacji tego, jacy byliśmy kiedyś i jacy są obecnie wielcy sportowcy oraz obserwując zdolności powrotu do stanu poprzedniego przez osoby niesprawne motorycznie, a także biorąc pod uwagę eksperymenty w dziedzinie astronautyki, Dario Riva opisuje jak zmieniliśmy się i proponuje nowe sposoby odzyskiwania zdolności motorycznych, które są niezbędne do zagwarantowania adekwatnej i autonomicznej jakości życia.
W oparciu o te zasady oraz za pomocą setek tysięcy testów i sesji roboczych z wykorzystaniem Urządzenia firmy „Delos” do oceny, treningu i rehabilitacji propriocepcji postawy ciała, Profesor Riva i jego zespół badawczy stworzyli mający najlepszą reputację „know-how” (zbiór wiedzy specjalistycznej) w świecie, powołując do życia Metodę „Riva”, będącą fundamentalną metodologią w przeprogramowaniu proprioceptywnym.

 

 

 

 

DELOS Metoda „Riva”
LIDER W PROPRIOCEPCJI

www.delos-international.com

Nasi partnerzy

  • BTL
  • Diers

Odwiedź nasz kanał YouTube

youtube

Kontakt

Mediprofit APARATURA i SPRZĘT MEDYCZNY

ul. Kopernika 14 (Ip.), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 602 280 960
e-mail biuro@mediprofit.pl